Valtiopaivaasia HE 157/2001

HE 157/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki yrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1281/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1282/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1283/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työntekijäin eläkelain 19 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1284/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1285/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

4. Laki työntekijäin eläkelain 19 d §:n muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2001 Päättynyt PTK 106/2001 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2001 vp
Valmistunut

09.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2001 Päättynyt PTK 133/2001 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2001