Valtiopaivaasia HE 157/2007

HE 157/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2008, täydentäminen )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2008

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1432/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2008

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2007 vp
Valmistunut

12.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2008 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että ehdotetut lausumat 1-3 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 57, 96, 119, 563, 637, 805 ja 812/2007 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-56, 58-95, 97-118, 120-562, 564-636, 638-804, 806-811 ja 813-1069/2007 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 30/2007 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2007 Keskeytetty PTK 99/2007 2
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2007 Keskeytetty PTK 100/2007 5
Huomautus

Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 23-28 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2007 Keskeytetty PTK 101/2007 2 1-44
Huomautus

Pääluokat 23-28 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 29-31 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2007 Keskeytetty PTK 102/2007 1 1-246
Huomautus

Pääluokat 29-31 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 32-33 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.2007 Päättynyt PTK 103/2007 1 1-6, 8-9, 11-47, 49-85, 87-193
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 103/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 32-37 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Osastot: 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 62/2007 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.12.2007

Kirjelmä
EK 31/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​