Valtiopaivaasia HE 157/2008

HE 157/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

12.12.2008

Säädöskokoelma
753/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

12.12.2008

Säädöskokoelma
754/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

12.12.2008

Säädöskokoelma
755/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

2. Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

3. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2008 Päättynyt PTK 92/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2008 vp
Valmistunut

12.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2008 Päättynyt PTK 106/2008 8
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008 10
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​