Valtiopaivaasia HE 158/1995

HE 158/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluksen takavarikkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

21.06.1996

Säädöskokoelma
234/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

21.06.1996

Säädöskokoelma
235/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ulosottolain 3 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

21.06.1996

Säädöskokoelma
236/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

2) Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

3) Laki ulosottolain 3 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.1995

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2173

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/1995 vp
Valmistunut

01.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 91/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995 2515

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995 2523
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1995 Päättynyt PTK 95/1995 2576

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1