Valtiopaivaasia HE 158/1996

HE 158/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista

Vahvistettu

07.02.1997

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
115/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3650

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/1996 vp
Valmistunut

15.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4675

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 147/1996 4728
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4766

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

​​​​