Valtiopaivaasia HE 158/1997

HE 158/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU 91/308/ETY

Päätökset

1) Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
68/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
69/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
70/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
71/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
72/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
73/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
74/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
75/1998
Päätös

Hyväksytty

9) Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
76/1998
Päätös

Hyväksytty

10) Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
77/1998
Päätös

Hyväksytty

11) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n 2 momentin 5 kohdan kumoamisesta, HaVM 26/1997 vp)

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
78/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
79/1998
Päätös

Hyväksytty

13) Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
80/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

4) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

5) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

6) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

7) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

8) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

9) Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

10) Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

11) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n 2 momentin 5 kohdan kumoamisesta, HaVM 26/1997 vp)

12) Laki rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

13) Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Rikosylitarkastaja Suuripää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1997 Päättynyt PTK 125/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/1997 vp
Valmistunut

03.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/1997 vp
Valmistunut

25.11.1997

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 17/1997 vp
Valmistunut

18.11.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 158/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1997 Päättynyt PTK 160/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1