Valtiopaivaasia HE 158/1998

HE 158/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistön myymisestä Suomen Pankille

Päätökset

1) Laki kiinteistön myymisestä Suomen Pankille

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

04.12.1998

Säädöskokoelma
873/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistön myymisestä Suomen Pankille

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1998 Päättynyt PTK 124/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 35/1998 vp
Valmistunut

23.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1998 Päättynyt PTK 137/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.1998

​​​​