Valtiopaivaasia HE 158/2003

HE 158/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
350/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
351/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
352/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
353/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
354/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
355/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
356/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
357/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
358/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki kuntoutusrahalain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
359/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
360/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki lapsilisälain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
361/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
362/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki vuorotteluvapaalain 19 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
363/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
364/2004
Päätös

Hyväksytty

16. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
365/2004
Päätös

Hyväksytty

17. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
366/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
367/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
368/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
369/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

21. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
370/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

22. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
371/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3. Laki opintotukilain muuttamisesta

4. Laki asumistukilain muuttamisesta

5. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

6. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta

7. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

8. Laki lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

11. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

12. Laki lapsilisälain muuttamisesta

13. Laki maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain muuttamisesta

14. Laki vuorotteluvapaalain 19 ja 21 §:n muuttamisesta

15. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta

16. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

17. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

18. Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

19. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

20. Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

21. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

22. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 27
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2004 vp
Valmistunut

04.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 15. ja 16. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-14. ja 17.- 22. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2004 Päättynyt PTK 23/2004 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.2004