Valtiopaivaasia HE 158/2005

HE 158/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

15.04.2006

Säädöskokoelma
250/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

15.04.2006

Säädöskokoelma
251/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

15.04.2006

Säädöskokoelma
252/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta

2. Laki eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta

3. Laki vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/2006 vp
Valmistunut

09.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2006 Poistettu PTK 22/2006 3
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2006 Päättynyt PTK 26/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2006

​​​​