Valtiopaivaasia HE 158/2007

HE 158/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
343/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.11.2007

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Perttula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 6/2008 vp
Valmistunut

16.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2008 vp
Valmistunut

27.02.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 1/2008 vp
Valmistunut

15.02.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2008 Keskeytetty PTK 40/2008 1
22.04.2008 Päättynyt PTK 41/2008 11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2008 Päättynyt PTK 44/2008 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​