Valtiopaivaasia HE 159/1992

HE 159/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuslain 136 a §:n kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki rakennuslain 136 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

27.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1167/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennuslain 136 a §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1992

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hurmeranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3234

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3271

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/1992 vp
Valmistunut

01.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 124/1992 3676

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992 3725
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.1992 Keskeytynyt PTK 128/1992 3765
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 3778 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.1992

​​​​