Valtiopaivaasia HE 159/1993

HE 159/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kiinteistöverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 56/1993)

Päätökset

1) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kiinteistöverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 56/1993)

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1084/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kiinteistöverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 56/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2817

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 56/1993 vp
Valmistunut

16.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 139/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1993 Päättynyt PTK 140/1993 4121

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993 4154 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993 4185 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot