Valtiopaivaasia HE 159/1996

HE 159/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi peruskoululain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1368/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1369/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Uusi laki: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta, SiVM 20/1996 vp

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
1370/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

2) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

3) Uusi laki: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta, SiVM 20/1996 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3650

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 20/1996 vp
Valmistunut

03.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1996 Päättynyt PTK 163/1996 5197

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1996 Päättynyt PTK 164/1996 5225 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5581

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​