Valtiopaivaasia HE 159/1998

HE 159/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki jäteverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1157/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki jäteverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1998 Päättynyt PTK 124/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 52/1998 vp
Valmistunut

24.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 17/1998 vp
Valmistunut

23.10.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​