Valtiopaivaasia HE 159/1999

HE 159/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
448/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
449/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
450/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

2. Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta

3. Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.1999

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999 21
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2000 vp
Valmistunut

10.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 ja 4 § muutettuina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2000 Päättynyt PTK 31/2000 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.2000 Päättynyt PTK 34/2000 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2000

​​​​