Valtiopaivaasia HE 159/2008

HE 159/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
758/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Maisala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2008 Päättynyt PTK 92/2008 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/2008 vp
Valmistunut

11.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2008 Päättynyt PTK 107/2008 3
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008 6
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2008

​​​​