Valtiopaivaasia HE 159/2010

HE 159/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jäteverolaiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Jäteverolaki

Vahvistettu

17.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1126/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Jäteverolaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/2010 vp
Valmistunut

19.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 §:n 1 momentti muutettuna, että lakialoitteet LA 133/2007 vp, LA 128/2008 vp, LA 91/2009 vp, LA 100/2009 vp ja LA 116/2009 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 37/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 19/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2010 Keskeytetty PTK 119/2010 7
26.11.2010 Päättynyt PTK 121/2010 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot