HE 16/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.1992

Voimaantulo

01.10.1992

Säädöskokoelma
506/1992
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Luoma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

424

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Pp. 18.3. PTK 19/1992
18.03.1992 Päättynyt PTK 22/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

473

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/1992 vp
Valmistunut

14.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 42/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 43/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1433

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1552

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.1992