Valtiopaivaasia HE 16/1994

HE 16/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusyhdistyksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki asumisoikeusyhdistyksistä

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1072/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1073/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kirjanpitolain 1 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1074/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1075/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1076/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumisoikeusyhdistyksistä

2) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

3) Laki kirjanpitolain 1 ja 33 §:n muuttamisesta

4) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

5) Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.03.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

266

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994 293

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/1994 vp
Valmistunut

03.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.1994 Päättynyt PTK 76/1994 2615

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2870
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2892

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1