Valtiopaivaasia HE 16/1995

HE 16/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi holhouslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki holhouslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1151/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki avioliittolain 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1152/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1153/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1154/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki holhouslain muuttamisesta

2) Laki avioliittolain 86 §:n muuttamisesta

3) Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:n muuttamisesta

4) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 628

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1995 vp
Valmistunut

16.06.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1995 vp
Päätös

Tiistain toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995 1159

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1995 Päättynyt PTK 48/1995 1174
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995 1192

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.09.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1