HE 16/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi holhouslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki holhouslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1151/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki avioliittolain 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1152/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1153/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1154/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki holhouslain muuttamisesta

2) Laki avioliittolain 86 §:n muuttamisesta

3) Laki perintökaaren 23 luvun 3 ja 7 §:n muuttamisesta

4) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

628

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1995 vp
Valmistunut

16.06.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1995 vp
Päätös

Tiistain toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1995 Päättynyt PTK 48/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1174

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1192

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.09.1995

Vastaus
EV 41/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1