Valtiopaivaasia HE 16/1996

HE 16/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
769/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paaja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996 1124

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/1997 vp
Valmistunut

30.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1997

​​​​