Valtiopaivaasia HE 16/1997

HE 16/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rikoslain 29 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.02.1998

Säädöskokoelma
1228/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 29 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.03.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1997 Päättynyt PTK 30/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1997 vp
Valmistunut

25.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 26/1997 vp
Valmistunut

10.10.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997

Asiasanat

​​​​