Valtiopaivaasia HE 16/1998

HE 16/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
620/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.03.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1998 vp
Valmistunut

27.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 71/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1998 Päättynyt PTK 73/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Keskeytynyt PTK 79/1998
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1998

​​​​