HE 16/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 85 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alkoholilain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
941/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkoholilain 85 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Paaso

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1999 Päättynyt PTK 25/1999
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/1999 vp
Valmistunut

17.06.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.09.1999 Päättynyt PTK 42/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1999 Päättynyt PTK 44/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.09.1999

Vastaus
EV 17/1999 vp