Valtiopaivaasia HE 16/2000

HE 16/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
468/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
469/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki vuoden 2000 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.03.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.04.2000 Päättynyt PTK 45/2000 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2000 vp
Valmistunut

12.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet 1/2000 vp, 3/2000 vp, 28/2000 vp ja 43/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2000 Keskeytetty PTK 68/2000 2
18.05.2000 Päättynyt PTK 70/2000 1 1-4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2000 Päättynyt PTK 72/2000 1 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot