Valtiopaivaasia HE 16/2012

HE 16/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

21.06.2012

Säädöskokoelma
296/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.03.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.2012 Päättynyt PTK 29/2012 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2012 vp
Valmistunut

23.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 4/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2012 Keskeytetty PTK 58/2012 1
01.06.2012 Päättynyt PTK 60/2012 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2012 Keskeytetty PTK 61/2012 11
06.06.2012 Päättynyt PTK 62/2012 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​