HE 160/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
48/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3655

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 17/1996 vp
Valmistunut

21.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 149/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 150/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1996 Päättynyt PTK 151/1996 6
Istuntopöytäkirjan sivu

4761

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4768

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

Vastaus
EV 199/1996 vp