Valtiopaivaasia HE 160/1996

HE 160/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
48/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3655

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 17/1996 vp
Valmistunut

21.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 149/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 150/1996 4755

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1996 Päättynyt PTK 151/1996 4761 6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4768

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

​​​​