Valtiopaivaasia HE 160/1997

HE 160/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1023/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Skurnik

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/1997 vp
Valmistunut

21.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 130/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1997 Päättynyt PTK 133/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1997