Valtiopaivaasia HE 160/1998

HE 160/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
859/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1998 vp
Valmistunut

21.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1998 Päättynyt PTK 133/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1998 Päättynyt PTK 138/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.1998