Valtiopaivaasia HE 160/2001

HE 160/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
993/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
994/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2001

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2001 Päättynyt PTK 109/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/2001 vp
Valmistunut

23.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2001 Päättynyt PTK 123/2001 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2001

​​​​