Valtiopaivaasia HE 160/2003

HE 160/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1312/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1313/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1314/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1315/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1316/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1317/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1318/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1319/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1320/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki asumistukilain 20 ja 22 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1321/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1322/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1323/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1324/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1325/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1326/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1327/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1328/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1329/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1330/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

3. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 8 f ja 9 §:n muuttamisesta

4. Laki vammaistukilain 7 d ja 8 §:n muuttamisesta

5. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta

7. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

8. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

9. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

10. Laki asumistukilain 22 a §:n muuttamisesta

11. Laki opintotukilain muuttamisesta

12. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

13. Laki sotilasavustuslain 21 a §:n muuttamisesta

14. Laki sairausvakuutuslain 48 ja 56 a §:n muuttamisesta

15. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 8 d ja 14 §:n muuttamisesta

16. Laki kuntoutusrahalain 28 d §:n muuttamisesta

17. Laki äitiysavustuslain 13 a §:n muuttamisesta

18. Laki lapsilisälain 15 d §:n muuttamisesta

19. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 d §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Levander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 29
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/2003 vp
Valmistunut

10.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-8., 10. ja 12. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 9., 11, ja 13.-19. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2003 Päättynyt PTK 110/2003 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2003