Valtiopaivaasia HE 160/2005

HE 160/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
950/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Oksanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2005 Päättynyt PTK 107/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2005 vp
Valmistunut

28.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2005 Päättynyt PTK 116/2005 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2005

​​​​