Valtiopaivaasia HE 160/2006

HE 160/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eläinten kuljetuksesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

05.01.2007

Säädöskokoelma
1429/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

05.01.2007

Säädöskokoelma
1430/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

05.01.2007

Säädöskokoelma
1431/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinten kuljetuksesta

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Skutnabb

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2006 vp
Valmistunut

21.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 28 ja 37 § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2006 Päättynyt PTK 120/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin