Valtiopaivaasia HE 161/1993

HE 161/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1994

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1994

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
962/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1994

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2817

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/1993 vp
Valmistunut

29.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/1993 vp
Valmistunut

15.10.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3810

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3923
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3962

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

​​​​