Valtiopaivaasia HE 161/1994

HE 161/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1995

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1995

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1108/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1995

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1994 Poistettu PTK 77/1994 2725
14.09.1994 Päättynyt PTK 78/1994 2823
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 53/1994 vp
Valmistunut

28.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4601

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 113/1994 4607
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5167

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1994