HE 161/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.03.1997 *)

Säädöskokoelma
49/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3655

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 16/1996 vp
Valmistunut

20.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1996 Päättynyt PTK 149/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1996 Keskeytynyt PTK 150/1996
22.11.1996 Päättynyt PTK 151/1996 3-5
Istuntopöytäkirjan sivu

4753

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4768

Huomautus

*) Lain 9, 11 ja 12 §:ää sovelletaan 1.8.1997 alkaen.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

Vastaus
EV 198/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot