Valtiopaivaasia HE 161/1997

HE 161/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 77 §:n ja sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1024/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1025/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Skurnik

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1997 vp
Valmistunut

24.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 135/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1997 Päättynyt PTK 137/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1997 Päättynyt PTK 138/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​