Valtiopaivaasia HE 161/1998

HE 161/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten ja vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta

Päätökset

1) Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
860/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

27.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
861/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

2) Laki vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1998 Päättynyt PTK 123/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/1998 vp
Valmistunut

21.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1998 Päättynyt PTK 133/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1998 Päättynyt PTK 138/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.1998

​​​​