Valtiopaivaasia HE 161/1999

HE 161/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tilintarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2000

Voimaantulo

15.04.2000

Säädöskokoelma
322/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilintarkastuslain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.1999

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaisanlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999 23
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2000 vp
Valmistunut

22.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 3.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2000 Päättynyt PTK 26/2000 11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2000 Päättynyt PTK 28/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.2000