Valtiopaivaasia HE 161/2009

HE 161/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1384/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1385/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1386/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1387/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki säätiölain 17 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1388/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1389/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1390/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1391/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki perintökaaren 22 luvun 7 §:n ja 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1392/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1393/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1394/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kuluttajansuojalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1395/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki nimilain 33 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1396/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki löytötavaralain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1397/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki yhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1398/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1399/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki valmiuslain 43 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1400/2009
Päätös

Hyväksytty

18. Laki asuntokauppalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1401/2009
Päätös

Hyväksytty

19. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1402/2009
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1403/2009
Päätös

Hyväksytty

21. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1404/2009
Päätös

Hyväksytty

22. Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1405/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1406/2009
Päätös

Hyväksytty

24. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1407/2009
Päätös

Hyväksytty

25. Laki hallintolain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1408/2009
Päätös

Hyväksytty

26. Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1409/2009
Päätös

Hyväksytty

27. Laki eurooppayhtiölain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1410/2009
Päätös

Hyväksytty

28. Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1411/2009
Päätös

Hyväksytty

29. Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1412/2009
Päätös

Hyväksytty

30. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1413/2009
Päätös

Hyväksytty

31. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1414/2009
Päätös

Hyväksytty

32. Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1415/2009
Päätös

Hyväksytty

33. Laki eurooppaosuuskuntalain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1416/2009
Päätös

Hyväksytty

34. Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1417/2009
Päätös

Hyväksytty

35. Laki Suomen lipusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1418/2009
Päätös

Hyväksytty

36. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1419/2009
Päätös

Hyväksytty

37. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1420/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

38. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

39. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1421/2009
Päätös

Hyväksytty

40. Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1422/2009
Päätös

Hyväksytty

41. Laki pelastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1423/2009
Päätös

Hyväksytty

42. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1424/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

43. Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1425/2009
Päätös

Hyväksytty

44. Laki ulkomaalaislain 71 ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1426/2009
Päätös

Hyväksytty

45. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1427/2009
Päätös

Hyväksytty

46. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1428/2009
Päätös

Hyväksytty

47. Laki puolustustilalain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1429/2009
Päätös

Hyväksytty

48. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1430/2009
Päätös

Hyväksytty

49. Laki väestötietolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1431/2009
Päätös

Hyväksytty

50. Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1432/2009
Päätös

Hyväksytty

51. Laki kuntalain 8 ja 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1433/2009
Päätös

Hyväksytty

52. Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1434/2009
Päätös

Hyväksytty

53. Laki jäteverolain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1435/2009
Päätös

Hyväksytty

54. Laki varainsiirtoverolain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1436/2009
Päätös

Hyväksytty

55. Laki kuntajakolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

56. Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1437/2009
Päätös

Hyväksytty

57. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 16 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1438/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

58. Laki tilastolain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1439/2009
Päätös

Hyväksytty

59. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1440/2009
Päätös

Hyväksytty

60. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1441/2009
Päätös

Hyväksytty

61. Laki tekijänoikeuslain 26 d ja 26 l §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1442/2009
Päätös

Hyväksytty

62. Laki muinaismuistolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1443/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

63. Laki perusopetuslain 37 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1444/2009
Päätös

Hyväksytty

64. Laki lukiolain 30 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1445/2009
Päätös

Hyväksytty

65. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1446/2009
Päätös

Hyväksytty

66. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1447/2009
Päätös

Hyväksytty

67. Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1448/2009
Päätös

Hyväksytty

68. Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1449/2009
Päätös

Hyväksytty

69. Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1450/2009
Päätös

Hyväksytty

70. Laki hautaustoimilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1451/2009
Päätös

Hyväksytty

71. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1452/2009
Päätös

Hyväksytty

72. Laki nuorisolain 3 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1453/2009
Päätös

Hyväksytty

73. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1454/2009
Päätös

Hyväksytty

74. Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1455/2009
Päätös

Hyväksytty

75. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1456/2009
Päätös

Hyväksytty

76. Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1457/2009
Päätös

Hyväksytty

77. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1458/2009
Päätös

Hyväksytty

78. Laki luopumiseläkelain 14 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1459/2009
Päätös

Hyväksytty

79. Laki eläintautilain 5 ja 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1460/2009
Päätös

Hyväksytty

80. Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1461/2009
Päätös

Hyväksytty

81. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1462/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

82. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1463/2009
Päätös

Hyväksytty

83. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1464/2009
Päätös

Hyväksytty

84. Laki yhteisaluelain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1465/2009
Päätös

Hyväksytty

85. Laki poronhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1466/2009
Päätös

Hyväksytty

86. Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1467/2009
Päätös

Hyväksytty

87. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1468/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

88. Laki metsästyslain 23 ja 88 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1469/2009
Päätös

Hyväksytty

89. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1470/2009
Päätös

Hyväksytty

90. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1471/2009
Päätös

Hyväksytty

91. Laki taimiaineistolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1472/2009
Päätös

Hyväksytty

92. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1473/2009
Päätös

Hyväksytty

93. Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1474/2009
Päätös

Hyväksytty

94. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1475/2009
Päätös

Hyväksytty

95. Laki kiinteistönmuodostamislain 72 ja 205 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1476/2009
Päätös

Hyväksytty

96. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1477/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

97. Laki metsälain 14 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1478/2009
Päätös

Hyväksytty

98. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 4 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1479/2009
Päätös

Hyväksytty

99. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1480/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

100. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1481/2009
Päätös

Hyväksytty

101. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1482/2009
Päätös

Hyväksytty

102. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1483/2009
Päätös

Hyväksytty

103. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1484/2009
Päätös

Hyväksytty

104. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1485/2009
Päätös

Hyväksytty

105. Laki siemenkauppalain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1486/2009
Päätös

Hyväksytty

106. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1487/2009
Päätös

Hyväksytty

107. Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1488/2009
Päätös

Hyväksytty

108. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1489/2009
Päätös

Hyväksytty

109. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1490/2009
Päätös

Hyväksytty

110. Laki yhteismetsälain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1491/2009
Päätös

Hyväksytty

111. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1492/2009
Päätös

Hyväksytty

112. Laki vesihuollon tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1493/2009
Päätös

Hyväksytty

113. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1494/2009
Päätös

Hyväksytty

114. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1495/2009
Päätös

Hyväksytty

115. Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1496/2009
Päätös

Hyväksytty

116. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1497/2009
Päätös

Hyväksytty

117. Laki lannoitevalmistelain 17 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1498/2009
Päätös

Hyväksytty

118. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1499/2009
Päätös

Hyväksytty

119. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 21 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1500/2009
Päätös

Hyväksytty

120. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1501/2009
Päätös

Hyväksytty

121. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1502/2009
Päätös

Hyväksytty

122. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1503/2009
Päätös

Hyväksytty

123. Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1504/2009
Päätös

Hyväksytty

124. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1505/2009
Päätös

Hyväksytty

125. Laki kestävän metsätalouden rahoituslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1506/2009
Päätös

Hyväksytty

126. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1507/2009
Päätös

Hyväksytty

127. Laki rehulain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1508/2009
Päätös

Hyväksytty

128. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1509/2009
Päätös

Hyväksytty

129. Laki riistavahinkolain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1510/2009
Päätös

Hyväksytty

130. Laki patoturvallisuuslain 5 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1511/2009
Päätös

Hyväksytty

131. Laki kaupparekisterilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1512/2009
Päätös

Hyväksytty

132. Laki henkilöstörahastolain 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1513/2009
Päätös

Hyväksytty

133. Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1514/2009
Päätös

Hyväksytty

134. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1515/2009
Päätös

Hyväksytty

135. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1516/2009
Päätös

Hyväksytty

136. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1517/2009
Päätös

Hyväksytty

137. Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1518/2009
Päätös

Hyväksytty

138. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1519/2009
Päätös

Hyväksytty

139. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1520/2009
Päätös

Hyväksytty

140. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1521/2009
Päätös

Hyväksytty

141. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1522/2009
Päätös

Hyväksytty

142. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1523/2009
Päätös

Hyväksytty

143. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

144. Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1524/2009
Päätös

Hyväksytty

145. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1525/2009
Päätös

Hyväksytty

146. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1526/2009
Päätös

Hyväksytty

147. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1527/2009
Päätös

Hyväksytty

148. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppa-osuuskunnassa (SCE) annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1528/2009
Päätös

Hyväksytty

149. Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1529/2009
Päätös

Hyväksytty

150. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1530/2009
Päätös

Hyväksytty

151. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1531/2009
Päätös

Hyväksytty

152. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1532/2009
Päätös

Hyväksytty

153. Laki polttoturpeen turvavarastoista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1533/2009
Päätös

Hyväksytty

154. Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1534/2009
Päätös

Hyväksytty

155. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1535/2009
Päätös

Hyväksytty

156. Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1536/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

157. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1537/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

158. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1538/2009
Päätös

Hyväksytty

159. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1539/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

160. Laki raittiustyölain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1540/2009
Päätös

Hyväksytty

161. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1541/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

162. Laki päihdehuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1542/2009
Päätös

Hyväksytty

163. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1543/2009
Päätös

Hyväksytty

164. Laki potilasvahinkolain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1544/2009
Päätös

Hyväksytty

165. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1545/2009
Päätös

Hyväksytty

166. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1546/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

167. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1547/2009
Päätös

Hyväksytty

168. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1548/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

169. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1549/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

170. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1550/2009
Päätös

Hyväksytty

171. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1551/2009
Päätös

Hyväksytty

172. Laki alkoholilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1552/2009
Päätös

Hyväksytty

173. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1553/2009
Päätös

Hyväksytty

174. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1554/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

175. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1555/2009
Päätös

Hyväksytty

176. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1556/2009
Päätös

Hyväksytty

177. Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1557/2009
Päätös

Hyväksytty

178. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1558/2009
Päätös

Hyväksytty

179. Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1559/2009
Päätös

Hyväksytty

180. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1560/2009
Päätös

Hyväksytty

181. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1561/2009
Päätös

Hyväksytty

182. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1562/2009
Päätös

Hyväksytty

183. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1563/2009
Päätös

Hyväksytty

184. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1564/2009
Päätös

Hyväksytty

185. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1565/2009
Päätös

Hyväksytty

186. Laki lastensuojelulain 79 ja 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1566/2009
Päätös

Hyväksytty

187. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1567/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

188. Laki huumausainelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1568/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

189. Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1569/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

190. Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1570/2009
Päätös

Hyväksytty

191. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1571/2009
Päätös

Hyväksytty

192. Laki ulkoilulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1572/2009
Päätös

Hyväksytty

193. Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1573/2009
Päätös

Hyväksytty

194. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1574/2009
Päätös

Hyväksytty

195. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1575/2009
Päätös

Hyväksytty

196. Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1576/2009
Päätös

Hyväksytty

197. Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1577/2009
Päätös

Hyväksytty

198. Laki rakennussuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1578/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

199. Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1579/2009
Päätös

Hyväksytty

200. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1580/2009
Päätös

Hyväksytty

201. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1581/2009
Päätös

Hyväksytty

202. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1582/2009
Päätös

Hyväksytty

203. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1583/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

204. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1584/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

205. Laki merensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1585/2009
Päätös

Hyväksytty

206. Laki maastoliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1586/2009
Päätös

Hyväksytty

207. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1587/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

208. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1588/2009
Päätös

Hyväksytty

209. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1589/2009
Päätös

Hyväksytty

210. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1590/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

211. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1591/2009
Päätös

Hyväksytty

212. Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1592/2009
Päätös

Hyväksytty

213. Laki vesihuollon tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

214. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1593/2009
Päätös

Hyväksytty

215. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1594/2009
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

216. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1595/2009
Päätös

Hyväksytty

217. Laki eläinlääkintahuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1596/2009
Päätös

Hyväksytty

218. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1597/2009
Päätös

Hyväksytty

219. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1598/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

2. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta

4. Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

5. Laki säätiölain 17 b §:n muuttamisesta

6. Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

7. Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

8. Laki vesilain muuttamisesta

9. Laki perintökaaren 22 luvun 7 §:n ja 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

10. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta

11. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

12. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 18 ja 20 §:n sekä 7 luvun 24 §:n muuttamisesta

13. Laki nimilain 33 a §:n muuttamisesta

14. Laki löytötavaralain muuttamisesta

15. Laki yhdistyslain muuttamisesta

16. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

17. Laki valmiuslain 43 ja 48 §:n muuttamisesta

18. Laki asuntokauppalain 2 luvun muuttamisesta

19. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

20. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

21. Laki vaalilain muuttamisesta

22. Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

23. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

24. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 42 §:n muuttamisesta

25. Laki hallintolain 58 §:n muuttamisesta

26. Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta

27. Laki eurooppayhtiölain 8 §:n muuttamisesta

28. Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

29. Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

30. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

31. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

32. Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

33. Laki eurooppaosuuskuntalain 8 §:n muuttamisesta

34. Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

35. Laki Suomen lipusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

36. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

37. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

38. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

39. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

40. Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta

41. Laki pelastuslain muuttamisesta

42. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

43. Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

44. Laki ulkomaalaislain 71 ja 84 §:n muuttamisesta

45. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

46. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

47. Laki puolustustilalain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

48. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

49. Laki väestötietolain 1 §:n muuttamisesta

50. Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta

51. Laki kuntalain 8 ja 78 §:n muuttamisesta

52. Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

53. Laki jäteverolain 12 §:n muuttamisesta

54. Laki varainsiirtoverolain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

55. Laki kuntajakolain muuttamisesta

56. Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 5 §:n muuttamisesta

57. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 16 ja 48 §:n muuttamisesta

58. Laki tilastolain 23 §:n muuttamisesta

59. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

60. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

61. Laki tekijänoikeuslain 26 d ja 26 l §:n muuttamisesta

62. Laki muinaismuistolain muuttamisesta

63. Laki perusopetuslain 37 ja 42 §:n muuttamisesta

64. Laki lukiolain 30 ja 34 §:n muuttamisesta

65. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

66. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

67. Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

68. Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

69. Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta

70. Laki hautaustoimilain muuttamisesta

71. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

72. Laki nuorisolain 3 ja 14 §:n muuttamisesta

73. Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

74. Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

75. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

76. Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 41 §:n muuttamisesta

77. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

78. Laki luopumiseläkelain 14 ja 16 §:n muuttamisesta

79. Laki eläintautilain 5 ja 13 a §:n muuttamisesta

80. Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

81. Laki kalastuslain muuttamisesta

82. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

83. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

84. Laki yhteisaluelain 33 §:n muuttamisesta

85. Laki poronhoitolain muuttamisesta

86. Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

87. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

88. Laki metsästyslain 23 ja 88 §:n muuttamisesta

89. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

90. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

91. Laki taimiaineistolain muuttamisesta

92. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

93. Laki kolttalain muuttamisesta

94. Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

95. Laki kiinteistönmuodostamislain 72 ja 205 §:n muuttamisesta

96. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

97. Laki metsälain 14 b §:n muuttamisesta

98. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 4 ja 18 §:n muuttamisesta

99. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

100. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

101. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

102. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

103. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

104. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

105. Laki siemenkauppalain 16 §:n muuttamisesta

106. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

107. Laki vesihuoltolain muuttamisesta

108. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

109. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta

110. Laki yhteismetsälain 37 §:n muuttamisesta

111. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

112. Laki vesihuollon tukemisesta annetun lain muuttamisesta

113. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

114. Laki elintarvikelain muuttamisesta

115. Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain muuttamisesta

116. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

117. Laki lannoitevalmistelain 17 ja 36 §:n muuttamisesta

118. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

119. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 21 ja 29 §:n muuttamisesta

120. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

121. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

122. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

123. Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

124. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

125. Laki kestävän metsätalouden rahoituslain 23 §:n muuttamisesta

126. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

127. Laki rehulain 23 §:n muuttamisesta

128. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

129. Laki riistavahinkolain 50 §:n muuttamisesta

130. Laki patoturvallisuuslain 5 ja 33 §:n muuttamisesta

131. Laki kaupparekisterilain 1 §:n muuttamisesta

132. Laki henkilöstörahastolain 60 §:n muuttamisesta

133. Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

134. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

135. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

136. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

137. Laki työaikalain muuttamisesta

138. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

139. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

140. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta

141. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

142. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

143. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

144. Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

145. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta

146. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

147. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

148. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppa-osuuskunnassa (SCE) annetun lain 38 §:n muuttamisesta

149. Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

150. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta

151. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain muuttamisesta

152. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

153. Laki polttoturpeen turvavarastoista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

154. Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta

155. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

156. Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta

157. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

158. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

159. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

160. Laki raittiustyölain 3 §:n muuttamisesta

161. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

162. Laki päihdehuoltolain muuttamisesta

163. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

164. Laki potilasvahinkolain 11 a §:n muuttamisesta

165. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

166. Laki lääkelain muuttamisesta

167. Laki kemikaalilain muuttamisesta

168. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

169. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

170. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

171. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

172. Laki alkoholilain muuttamisesta

173. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n 2 momentin kumoamisesta

174. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

175. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

176. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

177. Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

178. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

179. Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta

180. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

181. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

182. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

183. Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

184. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

185. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

186. Laki lastensuojelulain 79 ja 80 §:n muuttamisesta

187. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 ja 24 §:n muuttamisesta

188. Laki huumausainelain muuttamisesta

189. Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

190. Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

191. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain muuttamisesta

192. Laki ulkoilulain muuttamisesta

193. Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

194. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

195. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta

196. Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

197. Laki maa-aineslain muuttamisesta

198. Laki rakennussuojelulain muuttamisesta

199. Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 7 §:n kumoamisesta

200. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

201. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

202. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

203. Laki jätelain muuttamisesta

204. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

205. Laki merensuojelulain muuttamisesta

206. Laki maastoliikennelain muuttamisesta

207. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

208. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

209. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

210. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

211. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 9 §:n muuttamisesta

212. Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain muuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

213. Laki vesihuollon tukemisesta annetun lain muuttamisesta

214. Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

215. Laki öljysuojarahastosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009 11
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 18/2009 vp
Valmistunut

25.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-7., 9.-11., 13., 15.-21., 23.-36., 39.-41., 43.-54., 56., 58.-61., 63.-80., 82.-86., 88.-95., 97., 98., 100.-142., 144.-155., 158., 160., 162.-165., 167., 170.-173., 175.-186., 190.-197., 199.-202., 205., 206., 208., 209., 211., 212., 214. ja 215. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 8., 12., 14., 22., 37., 42., 57., 62., 81., 87., 96., 99., 156., 157., 159., 161., 166., 168., 169., 174., 187.-189., 198., 203., 204., 207., ja 210. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uudet 216.-219. lakiehdotukset , että 38., 55., 143. ja 213. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 35/2009 vp
Valmistunut

06.11.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-37., 39.-54., 56.-142., 144.-212., 214. ja 215. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 216.-219. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 38., 55., 143., 213. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2009 Keskeytetty PTK 118/2009 13
04.12.2009 Päättynyt PTK 119/2009 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-37., 39.-54., 56.-142., 144.-212., 214.-219. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 38., 55., 143., 213. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2009