Valtiopaivaasia HE 162/1994

HE 162/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1293/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1294/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1295/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työttömyysturvalain 5 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1296/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

3) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

5) Laki työttömyysturvalain 5 ja 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Tuisku

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.1994 Päättynyt PTK 75/1994 2602
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/1994 vp
Valmistunut

03.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 3/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 4 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994 3169

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994 3177
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3196 1-4
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1994 Poistettu PTK 117/1994 4689
15.11.1994 Poistettu PTK 118/1994 4919
16.11.1994 Poistettu PTK 119/1994 5014
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994 5146
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5155

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1994