Valtiopaivaasia HE 162/1995

HE 162/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain, kirjanpitolain 33 §:n ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1716/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1717/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kirjanpitolain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1718/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1719/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki kirjanpitolain 33 §:n muuttamisesta

4) Laki tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Horsmanheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2174

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/1995 vp
Valmistunut

29.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3189

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3254
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3408

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995

​​​​