HE 162/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1029/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Niiranen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1997 Päättynyt PTK 126/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/1997 vp
Valmistunut

17.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1997

Vastaus
EV 144/1997 vp