Valtiopaivaasia HE 162/2000

HE 162/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Päätökset

1. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1195/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2000 Päättynyt PTK 125/2000 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/2000 vp
Valmistunut

08.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 4 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 161/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2000 Päättynyt PTK 162/2000 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2000

Asiasanat

​​​​