Valtiopaivaasia HE 162/2002

HE 162/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Rautatielaki

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
198/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ratahallintokeskuksesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
199/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
200/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

15.03.2003

Säädöskokoelma
201/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rautatielaki

2. Laki Ratahallintokeskuksesta

3. Laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki rautatiekuljetuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.09.2002

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pennanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2002 Päättynyt PTK 107/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 27/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 66/2002 vp
Valmistunut

21.01.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002 4
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 14 §:n 3 ja 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.03.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​