Valtiopaivaasia HE 162/2004

HE 162/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
985/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elatusturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
986/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki elatusturvalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.09.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kangasniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004 23
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004 22
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2004 vp
Valmistunut

13.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 96/2003 vp, LA 162/2003 vp ja LA 98/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2004 Keskeytetty PTK 109/2004 1
20.10.2004 Päättynyt PTK 110/2004 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2004 Päättynyt PTK 113/2004 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​