HE 163/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailuneuvostosta

Huomautus

Ks myös HE:t 164 ja 165/1991 vp

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kilpailuneuvostosta

Vahvistettu

27.05.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
481/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kilpailuneuvostosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Tammivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1991 Pp 25.10. PTK 72/1991
25.10.1991 Päättynyt PTK 73/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2293

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/1992 vp
Valmistunut

22.04.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1992 Päättynyt PTK 46/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1500

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1525

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.05.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1