Valtiopaivaasia HE 163/1993

HE 163/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lihantarkastuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lihantarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1045/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lihantarkastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1993

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Pajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993 2817

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/1993 vp
Valmistunut

28.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3804

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 130/1993 3808
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3966

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

​​​​