HE 163/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta ja maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1297/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1298/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Tuisku

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.1994 Päättynyt PTK 75/1994
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2602

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 14/1994 vp
Valmistunut

03.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3177

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1994 Poistettu PTK 117/1994
15.11.1994 Poistettu PTK 118/1994
16.11.1994 Poistettu PTK 119/1994
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 2
Istuntopöytäkirjan sivu

4689

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1994