HE 163/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maastoliikennelaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Maastoliikennelaiksi

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1710/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Maastoliikennelaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2174

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/1995 vp
Valmistunut

28.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1995 vp
Päätös

Keskiviikon klo 14 istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3119

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3186

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995

Vastaus
EV 153/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1